[1]
ShaheedT., MartinezJ., FrugoliA., SmithW., CahatolI. and FatemiO. 2022. Determinants of postoperative atrial fibrillation: A retrospective evaluation of postoperative atrial fibrillation in cardiac surgery. Osteopathic Family Physician. 14, 1 (Jan. 2022), 10–18. DOI:https://doi.org/10.33181/13062.